Tiếng Việt | English

07/04/2024 - 17:59

Đóng góp, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh

Giai đoạn 2024 – 2025, trên địa bàn tỉnh Long An còn 249 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ có nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng cần được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở,…

Ảnh minh họa: Thanh Mỹ

Giai đoạn 2024 – 2025, trên địa bàn tỉnh Long An còn 249 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ có nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng cần được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở…

Đó là nội dung của Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Long An, vừa được UBND tỉnh Long An ban hành.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ về nhà ở gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; thân nhân liệt sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Điều kiện hỗ trợ là nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có thường trú tại tỉnh Long An là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với các mức độ như nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở; nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Lưu ý, việc xây dựng, cải tạo nhà ở phải được thực hiện trên phần diện tích đất ở hợp pháp mà hộ gia đình đang ở.

Theo kế hoạch này, đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì sau khi được hỗ trợ, nhà ở mới được xây dựng phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2; trường hợp hộ độc thân thì diện tích xây dựng nhà ở nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24 m2. Nhà ở xây dựng mới phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), độ bền tối thiểu 20 năm.

Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn “2 cứng” (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng quy định như đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại.

Về mức hỗ trợ, Tỉnh sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở; hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình có đủ điều kiện theo Kế hoạch này để hộ gia đình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao chất lượng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ được thực hiện xã hội hóa theo phương châm người dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Tổng kinh phí thực hiện là 16.530.000.000 đồng, từ nguồn đóng góp từ tiền lương, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể trong toàn tỉnh và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở là trách nhiệm của toàn xã hội. Ngoài ngân sách của Nhà nước, kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở còn được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí huy động khác./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết