Tiếng Việt | English

03/12/2015 - 16:16

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X

Ngày 3-12-2015, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X được tổ chức dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trần Văn Cần; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 2

Hội nghị lần thứ 2, Đảng bộ tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015; Thông qua Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách năm 2016 cùng một số nội dung quan trọng khác.


Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015, tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 11,5%). Các khu vực sản xuất đều đạt mức tăng trưởng khá, GDP bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng/người/năm (kế hoạch 50 triệu đồng/người/năm). Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra, ước đạt hơn 2,9 triệu tấn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, cuối năm 2015 có 43/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phục hồi, dần hoạt động ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 129.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2014. Thu ngân sách đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, 3/9 công trình trọng điểm của Đại hội IX Đảng bộ tỉnh hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình còn lại được tập trung đầu tư theo lộ trình đề ra…


Các tổ thảo luận đóng góp vào nội dung trong chương trình hội nghị

Thảo luận tại các tổ, đại biểu tích cực đóng góp ý kiến xoay quanh nội dung trong tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại hội nghị. Bên cạnh việc cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, có đại biểu đề nghị ngành chuyên môn phân tích, làm rõ một số tiêu chí đảm bảo tính khả thi, phù hợp tình hình thực tế địa phương, làm cơ sở để đề ra chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016, nổi bật là vấn đề hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, chăm lo chính sách an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng…

Ngoài ra, đại biểu cho rằng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, việc thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến quan trọng về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ đảng viên.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa X) thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2016 - năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Mai Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết