Tiếng Việt | English

23/05/2022 - 15:13

Ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Báo Long An và Liên minh Hợp tác xã tỉnh  

Sáng 23/5, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh diễn ra Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền giữa Báo Long An và Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022.

Thảo luận nội dung trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới

Chương trình phối hợp giữa Báo Long An và Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã kiểu mới; đồng thời, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian qua, Báo Long An và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã và đạt được những kết quả nhất định. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 281 hợp tác xã (trong đó có 35 hợp tác xã ngừng hoạt động) và 5 liên hiệp hợp tác xã (trong đó có 2 liên hiệp hợp tác xã ngừng hoạt động). Tuy nhiên, hầu hết các hợp tác xã được thành lập và hoạt động còn mang tính hình thức, chưa hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh – Trần Hoài Bảo (bên trái) và Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An – Phùng Tấn Tú (bên phải) ký kết phối hợp tuyên truyền năm 2022

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tập trung vào việc triển khai công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường các bài viết tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh – Trần Hoài Bảo bày tỏ tin tưởng sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan sẽ góp phần củng cố sự phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi, mục tiêu nhiệm vụ đề ra./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết