Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 20:17

Lực lượng vũ trang Long An: Chào mừng đại hội Đảng

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho sự thành công của đại hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các chi đoàn làm báo tường chào mừng đại hội

Thông qua các phong trào, cảnh quan doanh trại ngày một xanh-sạch-đẹp, nếp sống văn hóa trên địa bàn đóng quân được duy trì, phát huy. Tuổi trẻ LLVT còn thi đua xây dựng các công trình thanh niên ý nghĩa như: Tu sửa giao thông hào phục vụ huấn luyện, đường nội bộ thanh niên, công trình vườn cây trái thanh niên, vườn hoa thanh niên, các hoạt động giao lưu kết nghĩa…

Chi đoàn LLVT huyện Tân Hưng tổ chức giao lưu chào mừng đại hội

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành kỷ luật được cán bộ, chiến sĩ đưa vào nội dung thi đua nên đơn vị xây dựng trận địa tư tưởng vững vàng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đây là động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mô hình tăng gia sản xuất của đoàn viên, thanh niên huyện Đức Huệ

Công trình vườn lan thanh niên

Thùy Trang
 

 

 

Chia sẻ bài viết