Tiếng Việt | English

18/01/2024 - 09:34

Ngành Tuyên giáo tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, ngành Tuyên giáo tỉnh Long An tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, có sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường”, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Trong năm, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh tích cực triển khai toàn diện, hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết (NQ), kết luận của Đảng, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành một cách bài bản, khoa học, bảo đảm cả về cơ sở lý luận và thực tiễn.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh

Điểm nhấn công tác tuyên giáo năm 2023 là tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, thúc đẩy phát triển KT-XH; đồng thời, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh gắn với triển khai chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp, phân tích, đề xuất cấp ủy Đảng xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và định hướng tốt dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, với định hướng chuyển đổi số, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh sử dụng phần mềm trong công tác phân công, phân nhiệm tại cơ quan; định hướng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện thông qua các nhóm Mocha 35, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; bước đầu thực hiện thí điểm mô hình Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết nối liên thông văn bản, tăng cường thông tin với UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đã có những chuyển biến tích cực. Công tác khoa giáo đi vào nền nếp và bảo đảm sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, NQ của Đảng.

Công tác văn hóa - văn nghệ có sự triển khai đồng bộ giữa chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An” với NQ số 51-NQ/TU, ngày 04-01-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng quà cho hộ gia đình được hỗ trợ nhà từ chương trình Nghĩa tình biên cương tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường

Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy từng bước có sự đổi mới về phương thức, năng động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền; tích cực triển khai các hoạt động đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội; kịp thời cụ thể hóa các hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình hay trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW;…

Năm 2023, huyện Bến Lức có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các NQ của Đảng. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức - Phạm Văn Lèo thông tin, huyện xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các NQ của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị nói chung và Ban Tuyên giáo Huyện ủy nói riêng.

Ban chọn những nội dung cốt lõi, tinh thần chỉ đạo của NQ để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một số NQ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng toàn văn trên Facebook Bến Lức Anh hùng và Zalo Thông tin huyện Bến Lức. Qua các đợt tuyên truyền, Ban nắm dư luận xã hội và tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngay khi NQ được ban hành.

Với một số NQ, Ban tuyên truyền dưới dạng tờ gấp, infographic ngắn gọn, dễ nhớ và chỉ đạo đăng trên các trang, nhóm do huyện quản lý; đồng thời, chia sẻ trên các trang cá nhân cán bộ, đảng viên.

Trong các đợt học NQ, trừ số đảng viên miễn sinh hoạt, có trên 99% cán bộ, đảng viên tham dự; số còn lại chi bộ tiếp tục nhắc nhở đảng viên tự học trên fanpage Người Bến Lức. Qua các đợt học tập, tuyên truyền góp phần đưa NQ sớm đi vào cuộc sống.

Thực hiện tốt sứ mệnh “đi trước mở đường”

Năm 2024, dự báo nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Vì vậy, đòi hỏi toàn ngành Tuyên giáo tỉnh phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt sứ mệnh “đi trước mở đường”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết, phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ, văn kiện của Đảng; tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, các chủ điểm chính trị diễn ra trong năm 2024.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo tỉnh nâng cao chất lượng công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, NQ, kết luận trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tiến hành sơ kết, tổng kết từ cơ sở; tập trung tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn địa phương, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Ngoài ra, ngành chủ động dự báo nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tham mưu kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024;.../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết