Tiếng Việt | English

26/05/2024 - 17:30

Nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Sự tích cực vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị và quyết tâm của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) là yếu tố tiên quyết để công tác bảo hiểm triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực.

Tiếp nhận hồ sơ thu bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tính đến ngày 31/3/2024, toàn tỉnh Long An có 349.547 người tham gia BHXH, đạt 34,42% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 324.535 người, đạt 31,96% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Toàn tỉnh cũng có 1.627.889 người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 93,37% dân số. Từ đó, góp phần đạt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng với nhiều tác động bất lợi khác như: Tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; nhu cầu thị trường trong và ngoài nước bị thu hẹp, doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng từ thị trường quốc tế, khả năng hấp thụ vốn giảm, một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm sản lượng, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao; tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến,... dẫn đến số lượng người tham gia BHXH, BHYT  tăng chậm.

Cùng với đó, tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra; số lượng người lao động nghỉ việc yêu cầu nhận BHXH một lần tăng cao,...

Cụ thể, đến ngày 31/3/2024, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 2.254 tỉ đồng, đạt 22,49% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN hơn 354,6 tỉ đồng, chiếm 3,54% số phải thu.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đã ký ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia bảo hiểm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND, Tỉnh ủy bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN, tỷ lệ người dân tham gia BHYT vào Nghị quyết của HĐND, Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, tỷ lệ bao phủ BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ BHYT, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định pháp luật.

BHXH tỉnh cũng phối hợp Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH để tập trung phát triển, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan đôn đốc, xử lý thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường phối hợp BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia BHXH và BHYT, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với công tác tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết