Tiếng Việt | English

01/07/2022 - 10:57

Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo  

Sáng 01/7, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khu vực phía Nam.

Các đại biểu dự tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề về “Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam” do Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Uỷ ban Dân tộc - Đinh Xuân Thắng trình bày; “Chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo” do Trưởng ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Nguyễn Thuý Hà trình bày.

Báo cáo viên trình bày nội dung tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông - Hồ Hồng Hải cho rằng, tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ khá quan trọng. Qua đó góp phần tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Lớp tập huấn giúp biên tập viên, phóng viên có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo./.

Thanh Nga - Văn Đát

Chia sẻ bài viết