Tiếng Việt | English

04/07/2023 - 10:12

Tập trung thu ngân sách nhà nước

Long An chỉ đạo tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), nhất là các địa phương trọng điểm có tỷ lệ thu đạt thấp, bảo đảm hoàn thành theo dự toán được giao.

Cấp huyện chưa đạt 50% dự toán

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Ngay từ đầu năm, tỉnh triển khai, thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để phấn đấu trong công tác thu NSNN. Tỉnh luôn được sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành liên quan, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều mặt tích cực: Cơ bản bảo đảm tiến độ thu (kể cả các khoản thu cân đối), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt tiến độ đề ra và có sự tăng trưởng so cùng kỳ,...

Bên cạnh đó, công tác thu NSNN vẫn còn hạn chế: Tình hình thu ngân sách so cùng kỳ chưa đạt yêu cầu đề ra, thu tiền sử dụng đất còn thấp; thu ngân sách ở cấp huyện còn nhiều khó khăn và áp lực hoàn thành dự toán thu 6 tháng còn lại rất lớn;...

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương (Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út (thứ 5, trái qua) cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành, huyện Đức Hòa gặp gỡ, làm việc tại Nhà máy Nước Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa)

Năm 2023, huyện Bến Lức được giao tổng thu ngân sách 845 tỉ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất 130 tỉ đồng. Đến cuối tháng 6, thu NSNN trên địa bàn huyện đạt khoảng 340 tỉ đồng, đạt 40% dự toán (nếu trừ thu từ tiền sử dụng đất, đạt 36,5% dự toán). Thông tin từ UBND huyện Bến Lức, thời gian tới, huyện tập trung quyết liệt, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thu đạt dự toán được giao như tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, tăng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, thu đúng, thu đủ và chống thất thoát. Huyện có kế hoạch cụ thể, chi tiết kiểm tra tiến độ thu, so sánh với kế hoạch để tổ chức các giải pháp tháo gỡ, tập trung đôn đốc thực hiện hiệu quả.

Thu NSNN trên địa bàn huyện Đức Hòa 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 600 tỉ đồng, đạt 46,6% dự toán tỉnh giao (nếu trừ thu từ tiền sử dụng đất, đạt 45,9% dự toán). “Để công tác thu NSNN trên địa bàn bảo đảm theo dự toán, huyện tập trung quyết liệt đối với từng chỉ tiêu nguồn thu, ổn định cân đối thu, chi theo dự toán được giao; chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn thực hiện những giải pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế tồn đọng, kéo dài và thu tiền sử dụng đất, nhất là tích cực đẩy mạnh các giải pháp khai thác nguồn thu từ đất đai như giao đất, cho thuê đất và đấu giá đất công,... Trong đó, Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa, Đức Huệ rà soát lại hồ sơ chuyển nhượng đất các năm trước có rủi ro về giá chuyển sang hậu kiểm; kiểm tra hoàn thành 210 doanh nghiệp theo kế hoạch Cục Thuế tỉnh giao; theo dõi nắm sát tình hình thu, từng lĩnh vực, từng đơn vị, tham mưu kịp thời Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện để khai thác hết nguồn thu. Chi cục Thuế phối hợp các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát, khai thác tốt các khoản thu, chống thất thu, chống nợ đọng. Huyện thực hiện tốt chính sách giảm, giãn thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và quyết toán vốn đầu tư,...” - quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Thành Phong cho biết.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng thu, bảo đảm hoàn thành công tác ngân sách năm 2023 trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Nỗ lực tăng thu ngân sách

Thông tin từ UBND tỉnh, dự báo tình hình thu NSNN trong những tháng cuối năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sức ép về lãi suất, tỷ giá, lạm phát đẩy chi phí đầu vào tăng cao, trong khi hàng hóa tiêu thụ chậm, đơn hàng xuất khẩu giảm sút. Bên cạnh đó là việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường,... Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách (đặc biệt là các khoản thu cân đối ngân sách và dự toán phấn đấu thu NSNN năm 2023), đòi hỏi sự vào cuộc và nỗ lực của cả hệ thống chính trị. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức quản lý và điều hành NSNN của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ thị của UBND tỉnh.

Tỉnh chỉ đạo tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy KT-XH phát triển, góp phần vào công tác thu ngân sách nhà nước

Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng thu, bảo đảm hoàn thành công tác ngân sách năm 2023 trên địa bàn. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương với tinh thần phấn đấu thu ở mức cao nhất, phát huy hết dư địa các khoản thu, thực hiện các giải pháp phù hợp để bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh, bảo đảm cân đối các cấp ngân sách một cách tích cực, nỗ lực thu đạt và vượt dự toán được giao (kể cả thu cân đối và dự toán phấn đấu thu).

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN các cấp phát huy vai trò, tăng cường công tác đôn đốc thu; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu KT-XH năm 2023.

Cơ quan tài chính, kho bạc kiểm soát chi chặt chẽ, tổ chức điều hành dự toán chi NSNN tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; chủ động thực hiện điều hành chi theo tiến độ thu ngân sách và bảo đảm cân đối ngân sách. Đẩy nhanh việc triển khai, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm dần mức hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công, dành nguồn lực chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chế độ, chính sách, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công; tăng chi đầu tư phát triển, trên cơ sở đó cơ cấu lại các lĩnh vực chi thường xuyên và từng bước cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động phối hợp các ngành, địa phương triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024-2026.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định; phối hợp Sở Tài chính xử lý tài sản dôi dư (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ôtô) không còn nhu cầu sử dụng để bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công./.

Đến cuối tháng 6/2023, tỉnh thu NSNN trên 10.000 tỉ đồng, đạt 51,9% dự toán Trung ương, đạt 49,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 81,8% cùng kỳ. Theo kết quả thu theo phân cấp (chỉ tính phần thu nội địa), ngân sách cấp tỉnh thu trên 5.700 tỉ đồng, đạt 56% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện thu gần 2.700 tỉ đồng, đạt 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng thu NSNN có 8/15 địa phương thu đạt trên 50% dự toán; về thu cân đối, có 11/15 địa phương thu đạt trên 50% dự toán.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết