Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Phiên họp lệ kỳ tháng 1-2015 của UBND tỉnh Long An

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải phápphát triển kinh tế-xã hội

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt chỉ tiêu các lĩnh vực kinh tế-xã hội trong năm 2015

Sáng ngày 7-1-2015, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì phiên họp lệ kỳ tháng 1-2015 trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Minh Hạ báo cáo về tình hình phát triển KT-XH trong tỉnh năm 2014.

Theo đó, năm 2014, tình hình chung còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn giữ được mức tăng bằng với năm trước. Các khu vực kinh tế chủ yếu đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2014 đạt 19.24,6 tỉ đồng (theo giá năm 1994), tốc độ tăng trưởng 11%; GDP bình quân đầu người khoảng 44,5 triệu đồng/năm. Năm qua, nông nghiệp có chuyển biến tích cực; năng suất lúa tăng so với cùng kỳ, sản lượng đạt kế hoạch; xây dựng cánh đồng lớn theo hướng liên kết “4 nhà” mang lại hiệu quả rõ rệt. Về sản xuất công nghiệp, đã giảm bớt khó khăn, dần phục hồi và tăng khá so với cùng kỳ. Thương mại-dịch vụ, xuất nhập khẩu có bước phát triển; thị trường, giá cả được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng thấp,…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như nông nghiệp tăng trưởng chưa ổn định, bền vững; công nghiệp còn nhiều khó khăn; thu nhập của người dân chưa cao nên sức mua hàng hóa thị trường trong nước chưa chuyển biến mạnh; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm,…Dự báo năm 2015, kinh tế trong nước tiếp tục đà hồi phục với mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của tỉnh Long An là thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bước đầu thực hiện tái cơ cấu kinh tế; huy động mọi nguồn lực tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường quản lý, cải cách hành chính theo chiều sâu; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng,

Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh khoảng 11,5%, trong đó ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3,2%; ngành công nghiệp-xây dựng tăng khoảng 15,2%; ngành thương mại-dịch vụ tăng khoảng 12%; sản lượng lương thực trên 2,8 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao khoảng 850.000 tấn; giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 3.700 triệu USD; giá trị kim ngạch nhập khẩu khoảng 2.800 triệu USD. Các chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 55%; tỷ lệ học sinh đi học tiểu học đúng độ tuổi 99,8%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,8%; tỷ lệ xã có bác sĩ 100%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 71%; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động,...

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát các nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp về phát triển KT-XH đã đề ra; giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới bảo đảm mức phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2015 được UBND giao tối thiểu 8%. UBND tỉnh cũng dự kiến phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển; phân bổ dự toán chi thường xuyên; phân bổ, giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác. Tại buổi họp, các địa phương, sở, ngành cũng nêu lên nhiều ý kiến, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể nhằm quyết tâm cùng tỉnh thực hiện, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2015.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh: Để thực hiện chương trình hành động trọng tâm của tỉnh trong năm 2015, các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để lập kế hoạch và hướng dẫn cấp huyện thực hiện; kiên quyết tập trung hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, ưu tiên những công trình đang thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, sắp đến Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính chăm lo cho gia đình chính sách và người có công; Sở Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh, trật tự; các địa phương quan tâm tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp.

MAI HƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích