Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 16:51

Thường trực HĐND tỉnh Long An thống nhất nội dung kỳ họp lệ cuối năm 2021

Chiều 27/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 (kỳ họp lệ cuối năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X.

Kỳ họp thứ 4 dự kiến tổ chức vào ngày 08 và 09/12/2021. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; báo cáo năm 2021 của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 4 sẽ được thực hiện theo tinh thần Đề án đổi mới hoạt động HĐND (Trong ảnh: Đại biểu dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh)

HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, phân bổ chi ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, chủ trương đầu tư các dự án giao thông, thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và rừng sản xuất, thu hồi đất, cập nhật quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các ngành tư pháp” và Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác cải cách giáo dục”, quyết định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; quyết định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn,...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp phải được thực hiện theo tinh thần Đề án đổi mới hoạt động HĐND. Trong đó, có việc tổ chức họp tại các cụm Tổ đại biểu HĐND tỉnh với chính quyền địa phương nơi ứng cử trước kỳ họp để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu các nội dung trình, làm cơ sở thông qua nghị quyết có sự đồng thuận cao, sát thực tế và khả thi./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết