Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 14:55

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với "Những việc cần làm ngay"

Vấn đề hàng đầu được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đề cập trong 27 bài viết “Những việc cần làm ngay” là chống tiêu cực.

Nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cả nước lại nghĩ đến những tư tưởng Đổi mới, những bài viết đầy tính chiến đấu, chống tiêu cực ở chuyên mục "Những việc cần làm ngay" với bút danh “N.V.L” đăng trên Báo Nhân Dân từ số đầu tiên ngày 25/5/1987 đến số cuối là ngày 29/9/1990.

Có thể nói, hình ảnh “bác Mười Cúc” trong lòng người dân TP.HCM nói riêng và Tổng Bí thư trong lòng người dân cả nước nói chung đã để lại những dấu ấn sâu đậm, những tình cảm trân quý của một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo với nhiều đổi mới trong lịch sử đất nước. Và những tư tưởng đổi mới, ý nghĩa của “Những việc cần làm ngay” ngày ấy cho đến nay, vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY

…Một tấn xăng máy bay từ khi nhập vào cảng Hải Phòng đến khi đổ vào máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất đã phải trải qua tám nấc, do đó giá tăng vọt.

Sau tám nấc này, máy bay phải trả một tấn xăng giá đắt gấp bốn lần so với khi nhập về cảng Hải Phòng, hơn nữa có khi phải trả bằng đôla.

Nếu việc trên là đúng thì rất mong các cơ quan hữu trách nên sửa ngay.

Nhiều vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu khác nghe nói cũng chạy lòng vòng và tăng giá như vậy trước khi đến cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nguy hại hơn nữa là tiền thu giá chênh lệch ấy không biết có chạy đủ vào ngân sách nhà nước không hay chạy vào túi ai?

Rất mong các cơ quan có thẩm quyền cần sửa ngay!...

N.V.L

Ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào các vấn đề nóng bỏng, 27 bài viết “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành chuyên mục lớn trên báo Nhân Dân, được bạn đọc quan tâm, ưa thích. Vấn đề hàng đầu được “Những việc cần làm ngay” đề cập đến là chống tiêu cực. Mỗi một bài viết, tác giả N.V.L lại chọn một vấn đề , hiện tượng mang tính thời sự, đó là phê phán các hành vi quan liêu, vô trách nhiệm lãng phí, tham nhũng… đang tồn tại trong xã hội.

"Những việc cần làm ngay" đăng ngày 25/5/1987 ngắn gọn, chưa tới 400 chữ nhưng đã đi thẳng vào vấn đề nóng bỏng khi đó là “Giá cả tăng vọt”. Bài viết ra đời trong hoàn cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VI về ổn định giá cả mới được hơn 4 tháng. “Bốn giảm”, trong đó có giảm tăng giá, là một mục tiêu quan trọng để giữ tình hình ổn định trong quá trình thực thi chính sách đổi mới, nhưng giá cả lại tăng và có “nguyên nhân bất chính” như bài báo đã nêu. Hiện tượng đầu cơ, tham nhũng lại xuất hiện, vì vậy, tác giả yêu cầu “các cơ quan báo chí phải lên án, chỉ đích danh cá nhân, cơ quan, tổ chức nào làm trái Nghị quyết Trung ương 2. Quần chúng phải có phong trào lên án ngay một số cán bộ, cơ quan làm bậy”. Ngay sau đó, một làn sóng chống tiêu cực từ Bắc chí Nam đã lan tỏa, kịp thời đưa ra ánh sáng nhiều vụ tiêu cực và truy tố trước pháp luật.

Từ tháng 12/1986, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng Trung ương Đảng đã tổ chức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đưa đất nước vượt qua tình trạng hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

Với ông Nguyễn Văn Tường, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, việc được đọc lại những bài viết “Những việc cần làm ngay” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khiến ông không khỏi bồi hồi, xúc động. Với thế hệ cán bộ, đảng viên như ông, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng với tư tưởng đổi mới và “những việc cần làm ngay” ngày ấy đã giúp ông và những cán bộ, đảng viên tránh được những căn bệnh trầm kha trong xã hội, nghiêm khắc với bản thân, thường xuyên và thẳng thắn tự phê bình và phê bình, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trên tinh thần nói đi đôi với làm, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, tham nhũng.

Đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư vào thời điểm bước ngoặt của đất nước, khởi đầu thời kỳ đổi mới, khi tuổi đã ngoài 70, đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đất nước - một nhà lãnh đạo sáng suốt, khách quan và đổi mới - tác giả của 27 bài báo “Những việc cần làm ngay” gây chấn động dư luận. Và với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thời kỳ ấy, việc biết được những bài báo mang đầy sức chiến đấu và tư tưởng tiến bộ với bút danh N.V.L là của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì họ càng ủng hộ, tin tưởng vào Đảng, vào Nghị quyết Đại hội VI - Đại hội đánh dấu chính thức cho tiến trình đổi mới toàn diện đất nước

Luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, những bài báo của Tổng Bí thư không chỉ tiên phong chống lại những biểu hiện bảo thủ, trì trệ, giáo điều, chủ quan, tha hóa, biến chất trong Đảng; nêu cao bản lĩnh của người lãnh đạo chủ chốt; thấy rõ sức mạnh của truyền thông báo chí... mà “Những việc cần làm ngay” ấy, đến nay còn nóng bỏng tính thời sự, không chỉ có giá trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước.

Tác giả “Những việc cần làm ngay” đã đi xa, những sức sống bền bỉ cuả tư tưởng đổi mới, của những bài viết đầy tính chiến đấu và tâm huyết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người con ưu tú của quê hương Hưng Yên nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung, vẫn còn nguyên giá trị định hướng và động viên cán bộ, đảng viên và quân dân cả nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực hôm nay và cả những ngày sau./.

Bích Hạnh-Anh Đức/Truyền hình Quốc hội

Chia sẻ bài viết