Tiếng Việt | English

05/10/2015 - 09:58

Vì sao chưa chỉ tên được "bộ phận không nhỏ" cán bộ biến chất?

Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất.

Cấp thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng

“Đại hội của Đảng sắp tới nên tập trung chú ý công tác xây dựng Đảng. Nếu làm không tốt công tác này có thể dẫn đến mất vai trò lãnh đạo của Đảng, đến sự tồn vong của chế độ”- ông Tráng A Pao, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh khi góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

“Đối với cán bộ đảng viên phải làm rõ một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức. Từ Đại hội XI chúng ta đã đặt ra vấn đề này. Đại hội tới phải làm rõ 10 năm qua kết quả giải quyết đến đâu, được bao nhiêu phần trăm”-ông Tráng A Pao nói. 

Ông Tráng A Pao, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Tráng A Pao cho rằng, đạo đức trong xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng vi phạm pháp luật diễn ra phổ biến, trong cơ quan thì cấp dưới báo cáo sai cấp trên, người bán lừa người tiêu dùng, trong khi đó bộ máy quản lý còn lỏng lẻo… “Công tác xây dựng Đảng sắp tới cần tập trung vào nâng cao đạo đức trong Đảng”.

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, người dân mong đợi nhất tại Đại hội XI của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là thách thức lớn nhất với vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

“Đã có ý kiến nhận xét, Đảng ta có khoảng 4-5 triệu đảng viên nhưng chưa mạnh. Thể hiện chưa mạnh là chưa “vạch mặt chỉ tên” được “ai trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí, chưa khắc phục được nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và quốc tế”- ông Que nhấn mạnh.

Theo ông Lù Văn Que, “cái gì không mạnh, không sạch, không vững thì phải làm cho mạnh cho sạch, cho vững. Để làm được việc này, Đảng phải tiếp tục và kiên quyết thực hiện tốt Nghị quyết 4 của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XI. Đảng tự chỉnh đốn mình là việc làm có ý nghĩa quyết định. Đảng cần quy định cụ thể về chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng”.

Dân phải giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng lo ngại vấn đề tham nhũng thoái hóa biến chất ngày càng nhiều mặc dù chúng ta đã có nhiều biện pháp phòng chống. Có nhiều yếu tố nhưng yếu tố “dân làm chủ” chưa được phát huy. Cùng với đó vấn đề đại đoàn kết dân tộc chưa thực sự vững chắc và đứng trước những thách thức không thể xem thường. “Vẫn còn những vấn đề âm ỷ cho nên chúng ta cần có sự đánh giá đúng để cấp ủy Đảng không được xem thường vấn đề này”.

Để góp phần đẩy lùi được “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí, ông Tráng A Pao cho rằng, cần tạo sự chuyển biến trong việc kê khai tài sản nhất là quản lý tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên có chức có quyền và người thân.

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

“Sau khi kiểm kê phải có cơ quan trách nhiệm thẩm tra xác minh làm rõ để tạo sự chuyển biến và việc kê khai không còn hình thức. Bên cạnh đó, nên có hình thức để nhân dân giám sát. Dân biết cả nhưng không dám nói. Đây là vấn đề đáng phải quan tâm chú ý”-ông Tráng A Pao nói.

Ông Lù Văn Que cũng cho rằng, Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng và trúng nhưng dân mong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, khắc phục được bệnh dân chủ hình thức, nói không đi đôi với làm.

“Muốn phòng chống được tham nhũng, lãng phí cũng phải phát động dân tham gia đồng thời phải kiểm soát được quyền lực dân giao, không ai được tha hóa quyền lực, phải chống tham vọng và tha hóa quyền lực”- ông Lù Văn Que đề xuất.

Theo ông Lù Văn Que, ngay tại Đại hội XII của Đảng phải dân chủ bầu được các Ủy viên Trung ương Đảng có đủ tiêu chuẩn; kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương Đảng những người vi phạm 1 trong 9 khuyết điểm như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 11 của Trung ương Đảng khóa XI./.

Minh Hòa/VOV.VN

Chia sẻ bài viết