Tiếng Việt | English

11/04/2018 - 15:39

Tập huấn Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

Trong 2 ngày 10 và 11/4, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị tập huấn Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh – Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh – Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu khối tư pháp được quán triệt những điểm cơ bản, điểm mới trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cả 2 bộ luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được triển khai về nội dung nghiệp vụ điều tra, kiểm sát điều tra và một số hoạt động tố tụng liên quan đến những vấn đề sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại biểu được quán triệt những điểm cơ bản, điểm mới trong trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Trong ngày khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh – Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là các bộ luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, ông đề nghị các đại biểu, cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức trực thuộc, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định tư pháp, bảo đảm các hoạt động tố tụng đều phải đúng quy định của pháp luật./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết