Tiếng Việt | English

12/08/2020 - 16:33

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh - Trần Văn Cần tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2019 (Ảnh: Kiên Định)

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh - Trần Văn Cần tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2019 (Ảnh: Kiên Định)

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh - Trần Văn Cần đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua đây, phát huy, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020.

Thời gian qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, lãnh, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, công tác THADS 9 tháng năm 2020 theo niên độ thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án tăng so với cùng kỳ; các vụ việc khó khăn, phức tạp, có đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài từng bước được giải quyết;… Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức cơ quan THADS trong tỉnh được kiện toàn, tinh thần trách nhiệm, ý thức thức công vụ của đội ngũ chấp hành viên, công chức cơ quan THADS từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, bên cạnh những kết quả, công tác THADS của tỉnh 9 tháng năm 2020  theo niên độ thi hành án hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như kết quả THADS trong toàn tỉnh chỉ đạt 59,10% về vụ việc, 32,73% về giá trị (so với chỉ tiêu năm 2020 còn thiếu 20,90% về việc và 52,27% về giá trị). Một số địa phương có tỷ lệ thấp về vụ việc như thị xã Kiến Tường (45,62%), TP.Tân An (54,30%), Mộc Hóa (54,37%), Tân Hưng (54,16%). Các địa phương đạt tỷ lệ thấp về tiền như thị xã Kiến Tường (17,67%), Cần Đước (26,49%), Mộc Hóa (27,49%), Thạnh Hóa (28%)

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Công văn số 2651-CV/TU, ngày 05/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo công tác THADS năm 2020.

Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh kết hợp công việc chuyên môn của cơ quan tích cực bám sát địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo phối hợp, đôn đốc tổ chức thực hiện công tác THADS. UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cơ quan THADS, nhất là việc xác minh, phân loại án; phối hợp vận động THADS trong đợt cao điểm THADS. Cục THADS tỉnh tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ THADS cho các Chi cục THADS trong tỉnh; tăng cường kiểm tra việc phân loại án của các chấp hành viên trong tỉnh.

Song song đó, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong phối hợp, hoạt động tổ chức THADS theo quy định; bí thư các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các ngành, Chi cục THADS cấp huyện tích cực tổ chức THADS hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020./.                                

Sông Măng

Chia sẻ bài viết