Tiếng Việt | English

16/01/2020 - 09:35

Tòa án Nhân dân Cần Đước thụ lý 1.313 án các loại

Ngày 15/01, Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An triển khai công tác Tòa án năm 2020. Đại diện Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện dự hội nghị.

Các cá nhân và Hội thẩm đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Tòa án được nhận giấy khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An

Trong năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước thụ lý 1.313 án các loại (so với cùng kỳ năm trước, số án thụ lý tăng 230 vụ), đã giải quyết 1.147 án, đạt 87,36%; án còn tiếp tục giải quyết là 166 vụ.

Nhìn chung, công tác giải quyết xét xử vụ, việc các loại đạt kết quả khả quan. Tòa án đã đưa ra xét xử 39 vụ án hình sự, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Chất lượng xét xử nâng lên, không có án xử oan người vô tội và án bỏ lọt tội phạm, tất cả quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đều được Viện Kiểm sát chấp nhận. 

Ngoài ra, trong năm 2019, các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các loại việc khác, số lượng vụ việc phải thụ lý, giải quyết tăng cao hơn so với năm 2018, tổng tỷ lệ giải quyết đạt 86,47%.

Trong năm, không có án quá hạn theo luật định, án bị hủy 2 vụ do lỗi chủ quan (chiếm 1,17%), án bị cải sửa 7,5 vụ do lỗi chủ quan (chiếm 0,65% ). Việc gửi bản án, quyết định cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp luôn kịp thời, đúng quy định. 

Trong năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác và bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại tòa án;…

Tòa án Nhân dân huyện được Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen cho 2 Hội thẩm và 1 cá nhân. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho 9 cá nhân và 2 Hội thẩm đạt thành tích tiêu biểu trong công tác Tòa án./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết