Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 09:42

Long An: Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Cần làm gì để phát huy truyền thống văn hóa?

Qua dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi xin đóng góp 2 ý kiến:

Ý kiến thứ nhất:

Trong phần thứ nhất về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, điểm I - Thành tựu, ở mục số 2 - Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, có ghi: “Coi trọng việc bảo tồn và phát huy các thiết chế văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử-văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể-phi vật thể. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đưa vào sử dụng một số công trình văn hóa, di tích lịch sử trọng điểm...” nhưng ở phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 điểm III - ở mục số 2 này lại không có chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về “các thiết chế văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử-văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể-phi vật thể” ở tỉnh ta như thế nào?

Tỉnh ta có khá nhiều di tích lịch sử-văn hóa, lịch sử cách mạng và các giá trị văn hóa vật thể-phi vật thể. Vừa qua, tỉnh đã xây xong công trình Công viên tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” ở TP.Tân An, Lâm viên Thanh niên ở huyện Thạnh Hóa, mới đây vừa khánh thành Di tích quốc gia khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở huyện Bến Lức,... đây cũng là các điểm văn hóa. Thực tế, có những địa danh, những sự kiện lịch sử của tỉnh nhà đã đi vào sử sách, thơ như: “Trận Tháp Mười, trận Mộc Hóa vang tiếng đồn với trận La Bang” (Bài ca Tiểu đoàn 307), Vàm Nhựt Tảo, bài ca Vàm Cỏ Đông, ngoài ra còn có đờn ca tài tử, các lễ hội,... Đây vừa là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, thắt chặt tính cộng đồng và đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhất là cho các thế hệ trẻ mai sau, vừa là địa điểm tham quan, du lịch cho nhân dân trong, ngoài tỉnh và cả khách nước ngoài khi họ đến Long An. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh và những năm tiếp theo, chúng ta cần phải làm những gì cụ thể cho lĩnh vực này để phát huy truyền thống văn hóa của tỉnh nhà? Tôi đề nghị nên viết thêm cho rõ nội dung này trong phần phương hướng, nhiệm vụ chứ không nên bỏ qua.

Ý kiến thứ hai:

Tiêu đề mục số 2 ở phần Thành tựu viết: “Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc”. Sang phần Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, tiêu đề mục 2 này lại viết: “Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường đầu tư phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội”. Tại sao lại đưa giáo dục và đào tạo vào tiêu đề? Còn khoa học - công nghệ, y tế và các lĩnh vực khác thì sao? Chúng ta biết khoa học - công nghệ cũng là quốc sách hàng đầu. Y tế là cứu người, sinh mạng con người là quý giá. Mặt khác, Đảng cũng có Nghị quyết riêng về các lĩnh vực này, chứ đâu phải chỉ có giáo dục và đào tạo. Viết như thế có thể gây ra sự hiểu nhầm là nặng lĩnh vực này, nhẹ lĩnh vực kia? Theo tôi, tiêu đề ở mục 2 phần Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 có thể viết lại như sau: “Tăng cường đầu tư phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết