Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 09:06

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Tân Trụ: Tính dân chủ được phát huy

Đến ngày 20-5-2015, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tiến hành ĐH Đảng cấp cơ sở được bảo đảm các bước, từ việc chuẩn bị đến triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện xây dựng kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 23-9-2014 và triển khai hướng dẫn về công tác tuyên truyền, xây dựng các văn kiện, nhân sự, kiểm tra, bảo đảm phát huy tốt tính dân chủ trong Đảng.

Nhìn chung, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đều có sự chuẩn bị chu đáo, vì vậy, việc tổ chức ĐH cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Trong xây dựng các văn kiện đều bám sát quy trình, nội dung hướng dẫn và lấy ý kiến đóng góp trước khi tiến hành ĐH. Đặc biệt, công tác nhân sự được chú trọng thực hiện. Theo đó, huyện rà soát, bổ sung quy hoạch, lựa chọn những cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực để cơ cấu cấp ủy khóa mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 2/25 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết tổ chức ĐH điểm. Trong đó, Đảng bộ xã Bình Lãng được tỉnh chọn làm điểm để tổ chức bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy theo hướng dẫn của Trung ương.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Thanh Hải, cho biết: “Công tác chuẩn bị ĐH ở các chi bộ, Đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn Trung ương, của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm nên kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Về kết quả bầu cấp ủy, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng đều bầu được số lượng theo yêu cầu, bảo đảm tiêu chuẩn quy định. Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 198 đồng chí, trong đó, số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 60 đồng chí, chiếm 30,3%, cán bộ nữ tham gia cấp ủy khóa mới có 41 đồng chí, chiếm 20,7%, cấp ủy trẻ dưới 30 tuổi có 7 đồng chí, chiếm 3,5%. Đa số Ban Thường vụ cấp ủy được bầu đúng dự kiến với tổng số ủy viên Ban Thường vụ khóa mới được bầu là 34 đồng chí. Trong đó, số mới tham gia Ban Thường vụ lần đầu là 10 đồng chí, chiếm 29,4%, cán bộ nữ có 3 đồng chí, chiếm 8,8%”.

Thành công của ĐH Đảng cấp cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Tân Trụ tổ chức thành công ĐH lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sắp tới./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết