Tiếng Việt | English

12/11/2015 - 14:37

Chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và phân công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An


Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Cần

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa quyết định chỉ định đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2015-2020); Quyết định phân công đồng chí Trần Văn Cần - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020)./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết