Tiếng Việt | English

23/05/2024 - 07:51

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khắc phục các vướng mắc, tồn tại, tập trung thực hiện tốt các phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Đồng bộ trên tất cả nội dung

Theo Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành, công tác CCHC tại đơn vị có sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt. Nhờ vậy, công tác này được triển khai, thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, cụ thể: Trong quy trình xử lý, giải quyết văn bản đến, quy trình ký, ban hành văn bản đi, đơn giản hóa, chuẩn hóa thể thức văn bản của Sở; xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đang tạm dừng để tiếp tục giải quyết;...

Công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng bằng nhiều hình thức: Tổ chức tập huấn phổ biến Nghị định số 12/2024/NĐ-CP, ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt công tác quản lý và đạt một số kết quả: TTHC đã được minh bạch và đang được rà soát, góp phần tích cực vào việc giảm phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, tiết kiệm trong chi phí quản lý hành chính,...

Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Sở đã triển khai, thực hiện cơ chế quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định. Công tác CCHC của Sở đang từng bước góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ), hiện nay, việc giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân tại địa phương cơ bản nhanh chóng, chính xác; giảm các thủ tục rườm rà, tốn kém. Chúng tôi cảm thấy hài lòng trong cách giải quyết hồ sơ cho người dân so với trước đây.

Ông Trần Văn Hoàng (xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) theo dõi thủ tục đất đai được niêm yết tại trụ sở UBND xã

Còn ông Trần Văn Hoàng (xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) chia sẻ: "Hồ sơ liên quan đất đai của người dân trên địa bàn được giải quyết kịp thời, không còn trễ hẹn như trước. Các TTHC cũng được niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở UBND xã để người dân theo dõi, nắm bắt. Điều này, giúp chúng tôi chủ động hơn trong việc tiếp cận các vấn đề liên quan. Đặc biệt, trong giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân, cán bộ phụ trách thông tin đầy đủ, giải thích tường tận, cụ thể, làm việc nhiệt tình, chúng tôi đánh giá cao.

Hy vọng, thời gian tới, cách làm việc này tiếp tục được duy trì, phát huy. Tôi cũng kiến nghị các cấp quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cách tra cứu, theo dõi thông tin liên quan trên điện thoại thông minh, nhất là các thông tin về quy hoạch, đất đai,...".

Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Trụ - Đặng Minh Tân cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên, các thủ tục liên quan lĩnh vực TN&MT trên địa bàn huyện được triển khai đúng quy định. Một số thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, nhiều năm liền, các hồ sơ về TN&MT được giải quyết 100%, không có tình trạng trễ hẹn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC, quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên ngành.

"Công tác CCHC tại đơn vị có sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt. Nhờ vậy,
công tác này được triển khai, thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung, cụ thể: Trong quy trình xử lý, giải quyết văn bản đến, quy trình ký, ban hành văn bản đi, đơn giản hóa, chuẩn hóa thể thức văn bản của Sở; xử lý các hồ sơ TTHC đang tạm dừng để tiếp tục giải quyết;...”.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành

Tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc

Thông tin từ Sở TN&MT, bên cạnh những kết quả đã đạt, Sở vẫn tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền còn trễ hạn. Nguyên nhân là trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, Sở TN&MT gặp nhiều vướng mắc. Đơn cử việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai: Luật Đất đai năm 2013 quy định áp dụng giá đất bảng giá và giá đất cụ thể khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như trong công tác kê biên, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Vô hình trung, hiện nay có 2 loại giá tồn tại song song trong công tác định giá đất (giá đất theo bảng giá và giá đất theo thị trường). Điều này dẫn đến rất nhiều hạn chế trong công tác xác định giá đất như tạo giá đất ảo, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do tâm thế chờ giá sau cao hơn giá trước.

Đồng thời, các phương pháp xác định giá đất cụ thể chưa được quy định cụ thể, còn mang tính định tính chưa có tính định lượng dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện (cùng một thửa đất nhưng mỗi đơn vị tư vấn khác nhau sẽ đưa ra giá đất khác nhau) dẫn đến những khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến giá đất.

Ngoài ra, các hạn chế, tiêu cực, xử lý cán bộ thời gian qua liên quan rất nhiều đến công tác định giá đất nguyên nhân từ việc xác định giá đất cụ thể.

Về định giá đất, hiện nay, theo pháp luật về đất đai còn rất nhiều bất cập trong việc thu thập thông tin xác định giá đất, các phương pháp xác định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành còn mang tính định tính, chưa có tính định lượng, vì vậy trong quá trình xác định giá đất bồi thường, xác định giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc thu thập thông tin để đưa ra giá đất cụ thể, từ đó dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện, so bì trong công tác xác định giá đất gây khó khăn cho công tác bồi thường và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất.

Về tư vấn xác định giá đất, các đơn vị tư vấn giá đất có tâm lý e ngại không nộp hồ sơ tham gia dự thầu nên rất khó để Sở lựa chọn được đơn vị tư vấn giá đất để xác định giá đất cụ thể, vì vậy thời gian thủ tục đất đai bị kéo dài,...

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (Ảnh minh họa: Bà Nguyễn Thị Hằng (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai) 

Theo ông Võ Minh Thành, để phát huy các ưu điểm về công tác CCHC và khắc phục các tồn tại, hạn chế, thời gian tới, Sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023, tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Sở đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu nhiệm vụ của Sở; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm cho công chức, viên chức và người lao động gắn với việc rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chế độ công vụ, CCHC; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nội dung công việc nhằm khắc phục tốt việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn; tập trung công tác thể chế, khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai, môi trường; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; tiếp tục chỉ đạo tăng cường trao đổi, phát hành văn bản điện tử và ký số văn bản điện tử đối với đơn vị trực thuộc để nâng tỷ lệ chung của Sở;.../.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết