Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 12:19

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn

Ngày 29/3, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham dự học tập Nghị quyết

Tham dự buổi học tập có 150 Bí thư, Phó Bí thư, đoàn viên, thanh niên trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được học tập, tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; chuyên đề Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia cải cách hành chính.

Hội nghị thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới, quan trọng trong các nghị quyết Đại hội Đoàn.

Báo cáo viên chia sẻ chuyên đề Chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết Đại hội Đoàn, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyết tâm sớm đưa nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết