Tiếng Việt | English

09/08/2022 - 18:38

Hội thảo cải tiến quá trình thông qua mô hình Lean-Six Sigma

Ngày 09/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tổ chức hội thảo cải tiến quá trình thông qua mô hình Lean-Six Sigma. Tham dự hội thảo có Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Võ Bửu Viết Cường, đại diện một số sở, ngành, huyện, thị và trên 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham gia hội thảo

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Võ Bửu Viết Cường cho rằng hội thảo giúp đại biểu tăng cường sự hiểu biết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, cách thức đáp ứng có hiệu lực các yêu cầu này. Ngoài ra, hội thảo cũng chia sẻ các kiến thức làm nền tảng cho việc thực hiện các hoạt động cải tiến và giải quyết vấn đề tại các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Tại hội thảo, ông Lê Minh Sáng - chuyên gia cải tiến năng suất cấp cao, BSI Việt Nam chia sẻ tổng quan về phương pháp luận Lean-Six Sigma; những lãng phí chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh; một số công cụ cơ bản và ví dụ thực tế của phương pháp luận Lean-Six Sigma và những kinh nghiệm thực tế về triển khai thành công các hoạt động Lean-Six Sigma tại doanh nghiệp.

Theo đó, các mục tiêu của chính của Lean-Six Sigma là chất lượng hoàn hảo (chỉ có 3,4 sản phẩm lỗi/1 triệu sản phẩm), chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ thấp nhất nhằm loại bỏ lãng phí và giao hàng đúng hạn. BSI cũng chỉ rõ 7 lãng phí chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Lãng phí do vận chuyển; lãng phí do lưu kho; lãng phí do sản xuất thừa; lãng phí do thao tác, di chuyển; lãng phí do chờ đợi; lãng phí do gia công, chế biến quá mức cần thiết; lãng phí năng lượng và môi trường;…

Dịp này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) thông báo về những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh Long An. Theo đó, doanh nghiệp một số công cụ nâng cao năng suất chất lượng cơ bản sau sẽ được hỗ trợ kinh phí: 5S, KAIZEN, LEAN, SIX SIGMA, TPM, KPI, QCC, 7 QC, FMEA,… Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký và cam kết thực hiện theo mẫu có sẵn. Sở Khoa học và Công nghệ xem xét lựa chọn doanh nghiệp, nội dung thực hiện; tổ chức tư vấn thực hiện; đánh giá, nghiệm thu và phê duyệt kết quả thực hiện./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết