Tiếng Việt | English

10/10/2018 - 17:14

Long An: Giải quyết TTHC theo quy trình “2 trong 1” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Long An vừa chính thức thực hiện việc phối hợp giải quyết liên thông (quy trình 2 trong 1) đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực sở, ngành tỉnh.

Kể từ 17/9/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện việc phối hợp giải quyết liên thông “2 trong 1”

Theo đó, Trung tâm PVHCC tỉnh phối hợp giải quyết liên thông đối với một số TTHC: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam;…

Liên thông “2 trong 1” giúp người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục hành chính

Theo Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh – Võ Minh Thành, việc phối hợp giải quyết liên thông đối với một số TTHC thuộc sở, ngành tỉnh tại trung tâm theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc nhiều TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ngành khác nhau; giảm chi phí và thời gian đi lại nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC;…./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết