Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 15:00

Phụ nữ Long An tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền


Quang cảnh hội thảo 

Sáng 14-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng-xây dựng chính quyền”.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: Với mong muốn thực hiện tốt vai trò của Hội, góp phần thiết thực trong xây dựng Đảng-xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và thông qua các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Nghị quyết Đảng, xây dựng chính sách, pháp luật Nhà nước; công tác giám sát thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu công tác phụ nữ. Các cấp Hội đã xây dựng và ngày càng phát huy tốt vai trò tích cực của cán bộ hội tại cơ sở, hội viên nòng cốt để kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân và phụ nữ; tham mưu với cấp ủy và chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Thời gian qua, Hội đã phối hợp giới thiệu kết nạp Đảng cho trên 460 hội viên, có 209 cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 1.097 nữ tham gia HĐND 3 cấp, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và đào tạo, chuẩn hóa cán bộ Hội…

Trong Hội thảo, nhiều địa phương, đơn vị đã báo cáo chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề : Vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ nữ (Huyện ủy Đức Hòa); tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ nữ (Ban Dân vận huyện Thủ Thừa); Khối Dân vận xã với công tác lãnh đạo Hội phụ nữ (Đảng ủy xã Long Kim, huyện Cần Ciuộc);…để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội Phụ nữ trong việc tham gia xây dựng Đảng-xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh ngày càng hiệu quả hơn./.

Ngọc Lan

 

Chia sẻ bài viết