Tiếng Việt | English

28/12/2016 - 15:42

Sở Tư pháp Long An được Bộ Tư pháp xếp hạng xuất sắc

Theo xếp hạng của Bộ Tư pháp, trong năm 2016, Sở Tư pháp Long An nằm trong 19 Sở Tư pháp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xếp hạng xuất sắc (hạng A).

Việc xếp hạng này căn cứ theo Quyết định số 1326/QĐ-BTP ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá.


Tủ sách pháp luật hiện được thực hiện ở các địa phương

Theo đó, cơ sở đánh giá về việc thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí như công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế; công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa quy phạm pháp luật.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở; công tác trợ giúp pháp lý; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; công tác bổ trợ tư pháp; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác quản lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;.../.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết