Tiếng Việt | English

21/01/2016 - 18:39

Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả

Ngày 21-1-2016, Sở Tư pháp Long An tổ chức hội nghị công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Trao giấy khen cho cá nhân có thành tích trong công tác TGPL 2015.

Hiện nay, ngoài Trung tâm TGPL, trên địa bàn tỉnh có 125 cộng tác viên TGPL, trong đó có 21 luật sư.

Năm 2015, Trung tâm đã tư vấn luật cho 244 trường hợp, tham gia tố tụng 29 vụ việc (đối tượng chưa thành niên 7 vụ, người dân tộc thiểu số 3 vụ, hộ nghèo 7 vụ, người có công 9 vụ); tổ chức đánh giá chất lượng 14 hồ sơ, qua đánh giá hầu hết hồ sơ đều đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Trung tâm còn tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo; TGPL lưu động tại 27 xã, có 818 lượt người tham dự, tư vấn 34 trường hợp.

Công tác thông tin tuyên truyền TGPL được chú trọng, trong năm, trung tâm đã in 5.000 tờ gấp thông tin, đăng thông tin trên báo, đài, gửi thông báo tại trụ sở cơ quan, chính quyền. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp các ngành, cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai Luật TGPL.

Giám đốc Trung tâm TGPL - Nguyễn Văn Trung cho biết: “Trong thời gian tới, công tác TGPL sẽ có đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động. Cụ thể, trung tâm ký hợp đồng trực tiếp với luật sư theo thời hạn hoặc theo từng vụ việc cụ thể; đẩy mạnh công tác truyền thông và quản lý cộng tác viên TGPL”.

Dịp này, hội nghị triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2020 của UBND tỉnh./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết