Tiếng Việt | English

07/03/2017 - 08:43

Thanh niên tiếp bước truyền thống "Ba sẵn sàng"

Tháng 03/1965, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh chính thức kêu gọi TN cả nước hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”: Sẵn sàng chiến đấu và gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng học tập và lao động xây dựng cuộc sống mới; Sẵn sàng đi tới nơi nào mà Tổ quốc cần đến.

Phong trào lan rộng như rừng lửa cháy sáng rực khắp đất trời Việt Nam! Đó là ngọn lửa thắp sáng tinh thần cách mạng của TN, học sinh, sinh viên, thôi thúc hàng triệu TN Việt Nam tình nguyện cống hiến cả tuổi thanh xuân và sức trẻ cho cuộc kháng chiến trường kỳ và vĩ đại của dân tộc. Hàng triệu TN “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trở thành ngày hội lớn của TN, của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp bước truyền thống cha anh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước: Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp; Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị;...

TN hôm nay phải có trách nhiệm và có đầy đủ phẩm chất, tài năng để phát huy sức mạnh của phong trào “Ba sẵn sàng” lên tầm cao mới; phải noi gương các thế hệ đoàn viên đi trước, phấn đấu, rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất và nghiên cứu khoa học, hãy khơi dậy và phát huy những tiềm năng tri thức, khả năng sáng tạo với tinh thần “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN” để thực hiện hiệu quả các phong trào mà Đoàn phát động, chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước./.

Đoàn Xê

Chia sẻ bài viết