Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 08:23

Từ ngày 10/3, tạm dừng tiếp nhận TTHC về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Sở Giao thông Vận tải Long An vừa có văn bản thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ ngày 10/3/2024, tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh minh họa

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, ngày 28/01/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định số 06/2024/NĐ-CP, ngày 25/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2024.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1, Nghị định số 06/2024/NĐ-CP, ngày 25/01/2024 quy định: "Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý"; quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày, 25/01/2024 quy định: "Trong thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Sở Giao thông Vận tải thực hiện bàn giao hồ sơ đề nghị công bố, công bố lại hoạt động bến thủy nội địa đã được giải quyết về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thẩm quyền công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến thủy nội địa theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 Nghị định này…".

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thông báo kể từ ngày 10/3/2024 (ngày Nghị định số 06/2024/NĐ-CP có hiệu lực) Sở Giao thông Vận tải sẽ dừng tiếp nhận thủ tục hành chính về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa; công bố, công bố lại, công bố gia hạn hoạt động bến thủy nội địa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa; công bố, công bố lại, công bố gia hạn hoạt động bến thủy nội địa,… liên hệ Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố để được xem xét giải quyết theo quy định./.

T.H

Chia sẻ bài viết