Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 15:02

Văn bản đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đều có giá trị pháp lý thi hành

Sáng ngày 15-10-2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 52/2015/NĐ-CP (gọi tắt NĐ52) về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (DLQGVPL).


Toàn cảnh điểm cầu Long An.

Tại điểm cầu Long An, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, việc triển khai NĐ52 được kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về sự minh bạch, công khai và hệ thống hóa hệ thống pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần đưa đất nước hội nhập và thúc đẩy phát triển KT-XH. Hội nghị sẽ đưa ra giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả NĐ52, công tác cập nhật pháp luật để đưa vào cơ sở DLQGVPL, tiến tới dỡ bỏ dữ liệu cấp địa phương và tập trung vào cơ sở DLQGVPL của Bộ Tư pháp để truy cập một cơ sở DLQGVPL được thống nhất và nhanh chóng.

Theo ông Lê Văn Duyên - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp, hướng tới, Bộ Tư pháp giao UBND các tỉnh, thành phố chủ trì triển khai và chỉ đạo cập nhật văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có trước khi NĐ52 có hiệu lực để cập nhật bảo đảm tính thống nhất. Ngoài ra, các cán bộ sau khi được tập huấn sẽ chịu trách nhiệm cập nhật những VBQPPL mới ban hành vào cơ sở DLQGVPL. Các Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tuyên truyền phổ biến NĐ52 và cập nhật các VBQPPL vào cơ sở DLQGVPL.

Đại diện Vụ Các vấn đề chung về Xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp cho rằng, tất cả VBQPPL được đăng trên cơ sở DLQGVPL chưa hết hiệu lực thi hành đều có giá trị thi hành về mặt pháp lý và là nguồn chính để dẫn chiếu VBQPPL. Ngoài ra, các văn bản không phải VBQPPL như Thông tư liên bộ, Chỉ thị sẽ không được cập nhật vào cơ sở DLQGVPL. Theo NĐ52 thì việc cập nhật VBQPPL vào cơ sở DLQGVPL sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Vấn đề hiện nay là khó khăn về kỹ thuật khi truy cập vào hệ thống cơ sở DLQGVPL đòi hỏi có sự cải tạo, nâng cấp kịp thời phần mềm cơ sở DLQGVPL./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết