Tiếng Việt | English

Phòng thí nghiệm Mỹ ra mắt thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 5 phút

Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã cấp giấy phép khẩn cấp cho phòng thí nghiệm Abbot bắt đầu sản xuất các thiết bị xét nghiệm này để cung cấp cho các cơ sở chăm sóc y tế ngay từ tuần tới.