Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 09:21

Phải hành động quyết liệt hơn

Tham nhũng từ lâu được xem là quốc nạn. Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có nhiều chuyển biến tích cực, đột phá, đạt nhiều kết quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác PCTN vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, còn nhiều vụ án tham nhũng phức tạp, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; việc phát hiện và xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương chưa có chuyển biến rõ rệt, còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né tránh; tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng cần có sự nhận thức cao hơn và hành động quyết liệt hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ quản lý phải gương mẫu thực hiện tốt phương châm “Trên mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và hoạt động thu - chi của cơ quan, đơn vị một cách công khai, minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra một số cơ quan, đơn vị nhạy cảm như tài chính, ngân hàng, tài nguyên - môi trường, xây dựng,... việc chấp hành quy định về PCTN nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nếu có vi phạm xảy ra.

Đồng thời, nhanh chóng phanh phui, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng để những kẻ vi phạm sớm bị pháp luật trừng trị. Duy trì vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và phương tiện thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN.

Công tác PCTN cần hành động quyết liệt hơn nữa, huy động được sức mạnh, sự thực hiện đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội; phải xem việc PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn triệt để vấn nạn này./.

Nhã Uyên

Chia sẻ bài viết