Tiếng Việt | English

Vì sao UBND cấp xã “từ chối” sao y văn bằng, chứng chỉ có tiếng Anh?

Hiện nay, người dân vẫn chưa thật sự hài lòng khi đến chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh Long An.