Tiếng Việt | English

Long An có 4.541 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Long An, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 4.541 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường tỉnh và quốc lộ do Trung ương ủy thác tỉnh quản lý.