Tiếng Việt | English

Ùn ứ kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Hiện nay, mật độ phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rất đông, chỉ xảy ra tai nạn nhỏ cũng rất dễ gây ùn ứ cục bộ, kéo dài.