Tiếng Việt | English

Dâm ô với trẻ em - Cần xử lý nghiêm

Liên tiếp 2 lần có hành động thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em nhưng đối tượng H., 32 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vẫn được cho tại ngoại.