Tiếng Việt | English

Giao cấu với

Do có mối quan hệ yêu đương, bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu khi bị hại chưa đủ 16 tuổi.