Tiếng Việt | English

Lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ: Phải vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao

Ngành chức năng, chính quyền địa phương đã và đang đẩy mạnh lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ...