Tiếng Việt | English

Mỹ-Trung sắp tiến hành vòng đối thoại an ninh và ngoại giao lần thứ 2

Cuộc đối thoại này là dấu hiệu mới nhất về việc bình thường hóa quan hệ an ninh Mỹ-Trung, sau khi quan hệ giữa hai nước đột ngột xấu đi trong bối cảnh căng thẳng về thương mại.