Tiếng Việt | English

Chi trả thuốc ARV thông qua bảo hiểm y tế - Chỗ dựa cho bệnh nhân nhiễm HIV

Khi nguồn viện trợ từ các dự án quốc tế không còn, những bệnh nhân HIV/AIDS phải tự chi trả chi phí điều trị khá lớn. Tuy nhiên, nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì những bệnh nhân mắc bệnh này được Quỹ BHYT chi trả toàn bộ chi phí.