Tiếng Việt | English

Bộ trưởng Y tế: Quá tải bệnh viện dẫn đến nhiều sự cố y khoa

Trong năm qua, ngành y tế đã đạt được khá nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn lại năm 2017 vẫn còn những vấn đề đáng lưu tâm.