Tiếng Việt | English

17/07/2019 - 17:53

Tăng cường tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 17/7, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thành Vững chủ trì cuộc họp bàn để thống nhất triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về phối hợp tuyên truyền công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững chủ trì cuộc họp

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững, thời gian qua, việc tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An được tăng cường, đẩy mạnh.

Từ công tác tuyên truyền góp phần truyền tải kịp thời thông tin, phổ biến chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp đến cán bộ, nhân dân. Từ đó, góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.

Qua công tác phối hợp tuyên truyền thời gian qua cho thấy, các cơ quan khối nội chính có sự chủ động phối hợp, hỗ trợ phóng viên trong cung cấp thông tin; trực tiếp tham gia viết tin, bài cộng tác với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Nhiều tin, bài, phóng sự bám sát tính thời sự, nội dung ngày càng phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài những tin, bài, phóng sự về những cách làm hay, sáng tạo, biểu dương những điển hình thì cũng mạnh dạn phản ánh, phê phán những bất cập, tồn tại, hạn chế, vi phạm, tham nhũng, lãng phí,…

Với tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò phản biện của báo chí, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền về tội phạm ma túy 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã có những đóng góp nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, phóng sự và nêu lên một số định hướng, đề cương nội dung, chủ đề cần bám sát để phối hợp thông tin tuyên truyền, phản ánh trên Báo Long An, Đài Phát thanh và  Truyền hình Long An trong thời gian tới như công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra với việc phòng, chống tham nhũng; vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính tư pháp; kết quả thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp và đối thoại với công dân; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; cho vay nặng lãi,…

Theo kế hoạch, từ tháng 7/2019, mỗi tháng sẽ thực hiện 3 chuyên trang trên Báo Long An gồm nội chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí (tăng 1 trang nội chính so với trước). Ngoài ra, mỗi tháng còn thực hiện 2 kỳ trên Báo Long An online theo dạng hỏi, đáp về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết