Tiếng Việt | English

03/02/2020 - 20:05

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

 Câu hỏi: Tôi làm việc ở bộ phận kế toán của công ty, phụ trách mảng kế toán hàng tồn kho. Hiện tại, thủ quỹ của công ty đang nghỉ thai sản nên tôi có quyết định phân công làm thay vị trí đó (trong 6 tháng) và được hưởng thêm một khoản phụ cấp trách nhiệm. Tôi muốn hỏi, phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ có phải là khoản tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không? 

(Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tại khoản 1, 2, Điều 30 có nêu rõ tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau: 

1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1, Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. 

Như vậy, từ ngày 01/01/2016, phụ cấp trách nhiệm cũng là một trong những phụ cấp được tính làm căn cứ đóng BHXH hàng tháng./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

 

Chia sẻ bài viết