Tiếng Việt | English

08/07/2015 - 10:26

Đảng bộ thị trấn Tân Trụ: Với nhiệm vụ then chốt - xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ thị trấn Tân Trụ luôn hăng say trong công việc

Đảng bộ thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) có 161 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Đảng bộ đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Trụ - Nguyễn Thị Tuyết cho biết, Đảng bộ thị trấn luôn xác định, đoàn kết lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương là công tác trọng tâm. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy đều được triển khai, quán triệt đến từng chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Một trong những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu ở Đảng bộ thị trấn là anh Trương Hồng Thái. 10 năm công tác tại UBND thị trấn, anh đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Phó Chủ tịch UBND, phụ trách mảng văn hóa - xã hội, anh luôn chủ động tham mưu cấp trên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhất là thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm-giảm nghèo. Bên cạnh đó, anh còn tích cực vận động nhân dân lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,...

Thực hiện công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú được tham gia lớp học tìm hiểu về Đảng và rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 6 tháng đầu năm 2015, thị trấn đã phát triển 1 đảng viên và đang đề nghị xem xét kết nạp Đảng cho 2 quần chúng; công tác quản lý đảng viên nơi cư trú, nơi công tác cũng được thực hiện chặt chẽ; tổ chức họp mặt trên 230 đảng viên nơi cư trú, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí và 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí theo quy định. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ chú trọng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tăng cường tính nghiêm minh của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng; tiến hành kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và thực hiện tốt kế hoạch của Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảng viên; chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020”,…

Bên cạnh những kết quả, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thị trấn Tân Trụ còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giám sát ở một số chi bộ chưa thường xuyên nên có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm,…

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Trụ - Nguyễn Thị Tuyết cho biết, để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định, đặc biệt coi trọng công tác dân vận; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, các chi bộ thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hành động tự giác trong mọi hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân, tạo thành các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả thiết thực tại địa phương./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết