Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Long An

Họp mặt mừng Đảng, mừng xuân

Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

 Hiện nay, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh có 1.266 hội viên, trong đó có 708 đảng viên, tăng 119 hội viên so với năm 2013. Hầu hết cán bộ hưu trí luôn tích cực học tập và thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", học tập Nghị quyết của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Năm qua, cán bộ hưu trí đã tích cực tham gia cùng Đảng, chính quyền, đoàn thể làm nòng cốt trong các phong trào như thực hiện cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền,… Ngoài ra, cán bộ hưu trí còn tích cực tham gia vào hệ thống chính trị hoạt động tại địa phương như bí thư chi bộ ấp, khu phố, trưởng, phó ban điều hành khu phố và làm nòng cốt trong các hoạt động phong trào tại khu dân cư. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức những cuộc giao lưu giữa các tổ hội viên như hội thi "Sống vui-sống khỏe tuổi 60", giao lưu văn hóa, văn nghệ, duy trì hoạt động đọc báo vào mỗi buổi sáng, tổ chức tham quan du lịch, học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn cho các hội viên,... Có thể nói, cán bộ hưu trí địa phương là những người luôn sống có trách nhiệm với xã hội, gia đình, xứng đáng với tinh thần “Tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng”.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết