Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 15:45

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều 14/9, tại Hà Nội, Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng đã tổ chức lễ khai trương, vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn. Đến dự có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại lễ khai trương

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”, bảo đảm các yêu cầu về nội dung, hình thức, kỹ thuật và khả năng thông tin, tuyên truyền.

Để Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng và Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội 12” vận hành tốt, đạt hiệu quả cao, ông Lê Hồng Anh lưu ý: Hệ thống các cơ quan báo chí, trong đó có Trang tin Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII cần tập trung cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời tập trung tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

Bấm nút khai trương Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội 12”.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương và Đại hội XII của Đảng”.

Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” là trang thông tin chính thức về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng internet, gồm 4 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung./.

Nguyên Nhung/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết