Tiếng Việt | English

10/03/2023 - 14:43

Khảo sát lấy ý kiến về Dự thảo 2 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam  

Ngày 10/3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Trần Thanh Hải làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị khảo sát lấy ý kiến một số nội dung trọng tâm về Dự thảo 2 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 13 (khóa XII).

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Trần Thanh Hải làm Trưởng đoàn khảo sát

Từ đầu tháng 3/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh lấy ý kiến tham gia đóng góp của các cấp Công đoàn về một số nội dung trọng tâm Dự thảo 2 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 13 (khóa XII). Các cấp Công đoàn tập trung nghiên cứu, đóng góp về những vấn đề mới, phát sinh trong thực tế: Vấn đề gia nhập Công đoàn Việt Nam của Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; liên kết của Công đoàn cơ sở doanh nghiệp với Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; nguyên tắc và hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam;…

Đại biểu tham gia thảo luận

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Trần Thanh Hải đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến về Dự thảo 2 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) với các vấn đề trọng tâm như thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đề xuất những sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;…

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận về cán bộ Công đoàn, tín nhiệm cán bộ Công đoàn cơ sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; khó khăn của Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp;… Theo đó, đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu và sẽ tổng hợp trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 13 (khóa XII)./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết