Tiếng Việt | English

19/07/2022 - 17:29

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Chiều 19/7, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Phó Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung, lãnh đạo các sở, ngành và đại diện một số UBND huyện trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp kiểm tra tại Long An

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2022, UBND tỉnh xác định lĩnh vực theo dõi tình hình trọng tâm, liên ngành trong một số lĩnh vực trọng tâm như theo dõi tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động , doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; theo dõi tình hình THPL về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Ngoài ra, các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện còn xây dựng kế hoạch theo dõi THPL trên một số lĩnh vực phù hợp với chức năng của từng đơn vị. Trên cơ sở kết quả THPL, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện chủ động tiếp nhận xử lý kịp thời với các phản ánh kiến nghị về tình hình THPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung báo cáo một số kết quả trước đoàn kiểm tra

Trong công tác cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 6 tháng đầu năm, các sở, ngành tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 35 văn bản QPPL, quá trình xây dựng, ban hành các văn bản đều bảo đảm thực hiện đúng quy trình, tuân thủ trình tự. Trong đó, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tiến hành tự kiểm tra 27 quyết định, kiểm tra theo thẩm quyền 10 Nghị quyết, quyết định QPPL của HĐND, UBND cấp huyện. Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh han hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2021 đối với 96 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ năm 2021, 3 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước năm 2021, 18 văn bản hết hiệu lực một phần và rà soát, xử lý đối với 25 Nghị quyết, quyết định QPPL.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện nghiêm việc công khai các TTHC. Đến nay, có 1.778 TTHC được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Hiện cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 90 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.540 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bảo đảm duy trì cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và hiện triển khai kết nối 383 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng dịch vụ công quốc gia, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Trong năm 2021, UBND tỉnh thực hiện đánh giá rà soát đơn giản hóa 48 TTHC đơn lẻ và 2 nhóm TTHC thực hiện ghép, hiện tỉnh tiếp tục có phương án đơn giản hóa TTHC đối với 20 thủ tục riêng lẻ và 3 nhóm thủ tục trên 12 lĩnh vực của 9 sở ngành và 3 UBND cấp huyện. Theo ước tính, chi phí tiết kiệm ước đạt sau khi đơn giản hóa TTHC đạt 21,49%.

Phó Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Lê Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp các bộ, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định chưa rõ ràng, cụ thể cản trở điều kiện kinh doanh gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp các bộ, ngành có đề xuất với Chính phủ kịp thời rà soát, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc, phương án cắt giảm TTHC mà các địa phương đã đề xuất cũng như quan tâm hơn đến việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền cho địa phương.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn cũng đề nghị tỉnh cung cấp thêm một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật nhất là những bất cập còn tồn tại và các sáng kiến, mô hình hay trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Lê Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Ông cũng đề nghị, tỉnh Long An cần tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, bố trí kinh phí cũng như hoàn thiện các nội dung để công tác theo dõi tình hình THPL và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao trong thời gian tới. Riêng đối với những kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp để có báo cáo chung./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết