Tiếng Việt | English

18/05/2022 - 17:23

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND  

Đây là chủ đề của Hội nghị thường niên giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội nghị do Thường trực HĐND TP.Tân An đăng cai tổ chức vào chiều 18/5.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động HĐND. Qua đó, đã tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách trong phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.

HĐND các cấp tổ chức nhiều hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề, chất vấn, giải trình, đối thoại,…và đã có nhiều kết luận, kiến nghị xác đáng, góp phần giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, khắc phục được các tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực được giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, HĐND tỉnh và một số HĐND các địa phương như TP.Tân An, huyện Tân Hưng, huyện Mộc Hóa, đã chủ động ban hành Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu dự hội nghị thường niên giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Nhất

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp và ban hành nghị quyết HĐND; công tác thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp; công tác thảo luận đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp; hoạt động giám sát của HĐND, hoạt động giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều nhận định, các tham luận và ý kiến phát biểu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thời gian tới.

Ông yêu cầu, Thường trực HĐND các cấp tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm, cách làm hay đã được trao đổi tại hội nghị vào hoạt động. Trong đó, lựa chọn nội dung dự kiến trình kỳ họp HĐND phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, đáp ứng đúng nguyện vọng của cử tri và nhân dân; tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng, ban hành nghị quyết; quan tâm chỉ đạo các Ban của HĐND thực hiện tốt công tác thẩm tra nội dung trình kỳ họp; tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND đã ban hành để bảo đảm việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND được thực hiện tốt./.

Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND TP.Tân An (thứ 7, trái qua) bàn giao Cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Thường trực HĐND thị xã Kiến Tường (đứng giữa)

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết