Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 16:48

Kỳ họp lệ cuối năm thông qua 43 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội  

Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh Long An khóa X hoàn thành khối lượng công việc lớn, các đại biểu với sự đồng thuận rất cao thông qua 43 Nghị quyết quan trọng về KT-XH và hoạt động của HĐND tỉnh.

Sau 2 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm và tiếp tục đổi mới, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Trong đó, HĐND tỉnh đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, về chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh và thống nhất đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH cho năm 2024, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) mang tinh thần tiến công mạnh mẽ từ 8-8,5%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 43 Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, HĐND tỉnh thống nhất cao việc thông qua 43 Nghị quyết quan trọng về KT-XH và hoạt động của HĐND tỉnh.

Đây đều là các Nghị quyết quan trọng thuộc 10 nhóm lĩnh vực về đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, môi trường, nông nghiệp, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út thể hiện quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt cho công tác duy trì tốc độ phát triển kinh tế tăng 8-8,5% trong năm 2024

Đặc biệt, các nghị quyết được thông qua có một số cơ chế, chính sách mới, rất được quan tâm như thí điểm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; thí điểm cơ chế hỗ trợ đầu tư đường trục ấp, liên ấp giai đoạn 2024 - 2025; quy định chế độ hỗ trợ giáo viên công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo; quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh,... và Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X bầu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, với những kết quả đã đạt, Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua đều rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc kỳ họp

Để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh yêu cầu, UBND tỉnh, các ngành, các cấp sớm có kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết với tinh thần khẩn trương nhất và quyết tâm chính trị cao nhất; chú trọng công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền và vận động nhân dân thông suốt, đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết.

“Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Tiếp nối truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đột phá đổi mới; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người dân Long An: Chúng ta tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, nhất định, tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhất kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2026”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết