Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 15:21

Nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Phẩm chất đạo đức, sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn là gương sáng cho các thế hệ tiếp tục học tập và phát huy.

Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015). Tên tuổi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gắn liền với lịch sử cách mạng của nhân dân ta, đất nước ta, đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh tư liệu)

Ở tuổi thất thập cổ lai hi, nhưng ông Nguyễn Hồng Khanh, một cựu giáo chức đang sinh sống tại khu phố 4, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn luôn khắc sâu những ký ức một thời “nước ta còn khổ - dân ta còn nghèo” dưới chế độ bao cấp.

Và nay, khi đã vui thú điền viên cùng con cháu với một cuộc sống sung túc, nhưng mỗi lần nhắc đến công cuộc đổi mới, người cựu giáo chức ấy lại nhắc đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Ông Khanh vẫn nhớ rõ thời điểm năm 1988, nước ta phải nhập hơn 45.000 tấn gạo. Thế nhưng, với quyết sách đúng đắn của Tổng Bí thư, từ chỗ thiếu ăn triền miên, đến năm 1990, nước ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân và thay đổi cán cân xuất - nhập khẩu.

Đó là kết quả tổng hợp của việc phát triển sản xuất, thực hiện chính sách khoán trong nông nghiệp, xóa bỏ chế độ bao cấp, tự do lưu thông và điều hòa cung cầu lương thực, thực phẩm trên phạm vi cả nước.

Cho đến nay, những câu chuyện về tháo gỡ khó khăn, tìm cách làm mới từ thời bao cấp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vẫn còn lưu giữ trong ký ức nhiều người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Khanh xúc động: “Nhất là trong thời kỳ chuyển từ bao cấp sang thời kỳ đối mới. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cải cách cách làm ăn, từ chỗ làm ăn tập thể sang làm ăn cá nhân, nhân dân rất phấn khởi”.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gắn liền với lịch sử cách mạng của nhân dân ta qua cả ba thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến cứu nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới, ông thể hiện là một nhà lãnh đạo tài năng, một tư duy sáng tạo, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam.

Điều khiến nhiều người dân Bà Rịa-Vũng Tàu nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn là ở ngòi bút sắc của ông. Với  sự trân trọng và quý mến vị Tổng Bí thư kiệt xuất, ông Nguyễn Văn Chinh, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhớ rõ tường tận từng bài báo tâm huyết của cố Tổng Bí thư với bút danh N.V.L.

Trong các bài báo của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thường yêu cầu nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trên tinh thần nói đi đôi với làm, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, tham nhũng.

Cùng với đó là chống lại những biểu hiện bảo thủ, trì trệ, giáo điều, chủ quan, tha hóa, biến chất trong Đảng; nêu cao bản lĩnh của người lãnh đạo chủ chốt; thấy rõ sức mạnh của truyền thông báo chí.

Tất cả những vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nêu trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay”, đến nay còn nóng bỏng tính thời sự, không chỉ có giá trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước nói chung.

Thời gian Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đương chức, ông Chinh rất ấn tượng về các bài báo của Tổng Bí thư với bút danh N.V.L “Những việc cần làm ngay”. Mỗi lần số báo ra, ông Chinh đều tìm đọc ngay. Những bài báo đó đưa ra những việc cần phải làm ngay để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đó là những việc rất cụ thể, rất sáng suốt.

Qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Học tập tinh thần nêu trong các bài báo của đồng chí Nguyễn Văn Linh, hiện nay, cán bộ, đảng viên nhất thiết nói phải đi đôi với làm theo nghị quyết của Đảng, phải luôn luôn đấu tranh với những hành vi tuyên truyền làm trái với nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phẩm chất đạo đức, sự cống hiến và tấm lòng vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn là gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục học tập và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

CTV Thùy Linh/VOV-TP HCM

Chia sẻ bài viết