Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 09:27

Niềm vui nhân 3

 “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý, truyền thống sáng ngời ngàn năm của dân tộc, là sức mạnh nội sinh thấm sâu trong mạch chảy văn hóa của triệu triệu người Việt Nam yêu nước. Đạo lý đó, truyền thống đó đã được kết tinh và phát huy trên vùng đất “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hoạt động Về nguồn trở thành điểm sáng trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Những xã điểm Về nguồn - vùng kháng chiến, căn cứ địa cách mạng xưa, trở thành nơi hiệu triệu, thu hút hàng ngàn trái tim, khối óc, bàn tay tìm về cùng chung tay xây dựng để thể hiện lòng biết ơn về những hy sinh, cưu mang,... 

Lần Về nguồn thứ IX này, Long An đã chọn 3 địa phương vốn giàu truyền thống cách mạng (An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An; Thanh Phú, huyện Bến Lức; Bình Thành, huyện Đức Huệ) làm xã điểm. Ngoài giá trị sâu sắc về giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng quê hương và làm công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động Về nguồn còn mang ý nghĩa “Về với cội nguồn, cùng với nhân dân làm công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới, chào mừng Đại hội Đảng các cấp”. Qua đó, đã gắn kết quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai, đạo lý dân tộc với phong trào thi đua yêu nước, phong trào cách mạng hiện nay.

Riêng hoạt động Về nguồn ở xã Thanh Phú sẽ tổ chức tổng kết vào sáng ngày 25-7-2015, đã được các cấp, các ngành, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân đóng góp, đầu tư hơn 176 tỉ đồng (trong đó, nhân dân, mạnh thường quân đóng góp gần 55 tỉ đồng) thực hiện nhiều công trình, phần việc hết sức thiết thực.

Hoạt động Về nguồn đã mang lại nhiều công trình xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH: Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, công trình nước sạch được thi công; nhiều ngôi nhà tình nghĩa, tình thương được xây dựng; nhiều phần học bổng cho học sinh, quà cho người nghèo, gia đình chính sách được trao tặng.

Qua đó, góp phần vực dậy vùng đất còn nhiều gian khó, tri ân những gia đình có công với nước, mang đến hy vọng đổi đời cho người nghèo, tiếp sức cho trẻ thơ đến trường, tạo diện mạo mới, niềm tin mới cho người dân nông thôn,... Đặc biệt, thông qua hoạt động Về nguồn lần này giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Phú có niềm vui nhân 3: Vừa tổng kết hoạt động Về nguồn, vừa công bố quyết định xã văn hóa và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự kiện trọng đại của địa phương, góp phần rút ngắn lộ trình phát triển của xã trước hàng chục năm.Hoạt động Về nguồn chính là minh chứng sinh động nhất cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân./.

Tấn Tú

Chia sẻ bài viết