Tiếng Việt | English

24/06/2024 - 10:56

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản pháp luật do Luật Đất đai 2024 giao UBND tỉnh ban hành  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An vừa chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản pháp luật do Luật Đất đai 2024 giao UBND tỉnh ban hành. Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành nhấn mạnh, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/01/2024, trong đó, Luật đã đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho địa phương. Hội nghị này có vai trò rất quan trọng, góp phần thiết thực trong việc triển khai có hiệu lực, hiệu quả Luật Đất đai 2024 trên địa bàn khi nhiều nội dung, quy định giao về thẩm quyền của địa phương ban hành. Do đó, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, ông Võ Minh Thành đề nghị, các đại biểu tham gia góp ý thẳng thắn, đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế để các quy định khi ban hành đạt được mục tiêu, hiệu quả để Luật đi vào thực tế cuộc sống.

Tại hội nghị, đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về các Quyết định: Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An; ban hành quy định về giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Long An; về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An; ban hành hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và hạn mức giao đất tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết