Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 10:31

Tân Hưng: Sẵn sàng cho đại hội

Về Tân Hưng những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi của người dân trong toàn huyện, nhằm lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đại biểu đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

“Bước đệm” từ thành công của Đại hội cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/ TW của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ giữa năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện tới cơ sở. Theo đó, Đảng bộ huyện Tân Hưng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các bước chuẩn bị tổ chức ĐH theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tính đến ngày 25-12-2014 đã có 123/123 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng ủy công an, quân sự huyện tổ chức hoàn thành ĐH chi bộ. Đến hết tháng 5-2015, các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức xong ĐH.

Theo đánh giá của Huyện ủy, các Đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị các văn kiện theo quy định, chú trọng lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng v