Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 10:31

Tân Hưng: Sẵn sàng cho đại hội

Về Tân Hưng những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi của người dân trong toàn huyện, nhằm lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đại biểu đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

“Bước đệm” từ thành công của Đại hội cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/ TW của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ giữa năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện tới cơ sở. Theo đó, Đảng bộ huyện Tân Hưng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các bước chuẩn bị tổ chức ĐH theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tính đến ngày 25-12-2014 đã có 123/123 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng ủy công an, quân sự huyện tổ chức hoàn thành ĐH chi bộ. Đến hết tháng 5-2015, các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức xong ĐH.

Theo đánh giá của Huyện ủy, các Đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị các văn kiện theo quy định, chú trọng lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đánh giá sát tình hình, nêu rõ được ưu, khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân, rút ra được những bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy được thực hiện theo đúng dự kiến nhân sự đã được thông qua. Hầu hết các đồng chí trúng cử vào ban chấp hành đều đạt số phiếu bầu cao.

Để có được kết quả này, trong quá trình triển khai, huyện đã thành lập các đoàn công tác đi khảo sát thực tế, chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất,… Theo Phó Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Đăng Minh Xuân, thành công của ĐH Đảng bộ cấp cơ sở là một trong những bước chuẩn bị vững chắc tiến tới thực hiện thành công ĐH Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chuẩn bị chu đáo

Vào ngày 17-6-2015, ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng sẽ chính thức diễn ra. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đều hoàn tất. Xác định việc chuẩn bị văn kiện trình ĐH là nhiệm vụ trọng tâm, Tiểu ban nội dung văn kiện đã triển khai xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kết quả 3 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần IV, nhiệm kỳ 2010-2015; các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm đã hoàn tất khâu lấy ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, ý kiến các đoàn thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghỉ hưu và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trước khi chính thức trình ĐH.

Nhìn chung, các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự luôn được Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn chuẩn bị nhân sự cấp ủy viên các cấp cơ bản bảo đảm theo tiêu chuẩn quy định. Đội ngũ cán bộ dự kiến nhân sự cấp ủy khóa mới có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, nhất là lực lượng cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao. Dự kiến, nhân sự cấp ủy của huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 49 đồng chí, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo đúng quy định.

Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Đăng Minh Xuân, cho biết: “Trong thời gian qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy có sự tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện khá tốt các Chỉ thị của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tiến hành ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH và những quan điểm, chủ trương, định hướng nêu trong các văn kiện ĐH các cấp. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức ĐH được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ĐH đều đã được hoàn tất, mọi việc đã sẵn sàng chờ ngày khai mạc”.

Tân Hưng là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức ĐH và dự kiến tổ chức trong 3 ngày 17, 18 và 19-6-2015. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, ĐH Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được những kỳ vọng của nhân dân trong toàn huyện./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết