Tiếng Việt | English

21/09/2021 - 11:31

Xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới và xã Nông thôn mới: Cuộc song hành ý nghĩa

Xã văn hóa - nông thôn mới (VH-NTM) và xã NTM là 2 danh hiệu khác nhau nhưng có sự hỗ trợ qua lại giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu chăm lo cho người dân ngày một tốt hơn về mọi mặt.

Một chỉ tiêu cho 2 danh hiệu

Căn nhà mới của vợ chồng anh Bùi Việt Khoa (ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) vừa xây xong gần 1 tháng. Nhà không lớn nhưng vững chắc, đủ để gia đình nhỏ yên tâm trong mùa mưa. Là thợ hồ nên anh Khoa tự vẽ và xây căn nhà bằng nguồn vốn mạnh thường quân tài trợ. Căn nhà cũ giờ anh dùng làm chuồng bò, trong đó có mấy con bò anh mới nhận nuôi thuê cho người khác. Mùa dịch không đi làm được, anh ở nhà chăm đàn bò, chờ ngày đi làm lại.

Căn nhà mới xây của anh Bùi Việt Khoa

Thuộc diện hộ cận nghèo, trong mùa dịch, gia đình anh nhận được tiền trợ cấp lao động tự do mất việc cùng quà hỗ trợ của chính quyền địa phương. Bấy nhiêu hỗ trợ cùng với căn nhà nhỏ mới xây đủ khiến tổ ấm của anh rộn ràng, vui vẻ hẳn. Qua dịch, anh Khoa sẽ đi làm lại, vợ ở nhà chăm 2 con nhỏ và cắt cỏ nuôi bò. Rồi vợ chồng anh sẽ có cuộc sống khá hơn bởi anh Khoa nổi tiếng là người hiền lành, chăm chỉ. Được sự hỗ trợ ban đầu như vậy, hẳn anh sẽ có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Năm 2021, xã Bình Hiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong xã như tặng quà, tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương,... từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Bình Hiệp đã tặng trên 1.000 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịp tết và đợt dịch vừa qua. Ngoài ra, xã còn vận động tặng được 16 sổ tiết kiệm, 6 nhà đại đoàn kết và nhà tình thương với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Giảm nghèo là tiêu chí (TC) quan trọng trong 19 TC xây dựng xã NTM cũng là TC hàng đầu trong xây dựng xã VH-NTM. Khi các địa phương phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng có nghĩa đang thực hiện 1 lúc 2 mục tiêu: Xây dựng xã VH-NTM và xây dựng xã NTM, hướng tới NTM nâng cao. Giải thích về điều này, Phó Trưởng phòng VH-Thông tin thị xã Kiến Tường - Huỳnh Thanh Thiện cho biết, một số TC xây dựng xã VH-NTM và xã NTM có sự trùng khớp với nhau. Khi địa phương xây dựng thành công xã VH-NTM sẽ tạo nền tảng vững chắc hướng đến xây dựng xã NTM, tiến tới NTM nâng cao.

Khi xây dựng xã VH-NTM, nhiều phong trào thi đua tại các địa phương sẽ được phát động và nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Các mô hình xây dựng xã VH-NTM: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; thực hiện nếp sống VH, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường VH; xây dựng các thiết chế VH, thể thao;... cũng phát huy hiệu quả tích cực trong xây dựng NTM tại các địa phương.

Ở những xã văn hóa - nông thôn mới và xã nông thôn mới, các công trình dân sinh đều được đầu tư xây dựng khang trang và phục vụ tốt nhu cầu của người dân (Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường)

Sự song hành ý nghĩa

Hoàn thành xây dựng xã VH hoặc xã VH-NTM nghĩa là các địa phương đã làm tốt việc đẩy mạnh và tạo nên sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trong phát huy các chuẩn mực VH, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, xã hội, tạo nên môi trường VH lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Từ đó, người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự,... ở từng địa phương.

Có thể nói, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và phong trào Chung tay xây dựng NTM đã có sự hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các giá trị VH truyền thống tốt đẹp của dân tộc như tình làng, nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường VH, xóa bỏ những hủ tục, nâng cao trình độ dân trí, hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ,... được giữ gìn và phát huy mạnh mẽ thông qua nhiều mô hình, chương trình tại từng xã, ấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 106/161 xã đạt chuẩn xã VH-NTM và 103/161 xã đạt chuẩn NTM (tính đến tháng 6/2021). Tất cả các xã đã hoàn thành cả 2 mục tiêu xã VH-NTM và xã NTM đều có điểm chung là đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng dần theo từng năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 106/161 xã đạt chuẩn xã VH-NTM và 103/161 xã đạt chuẩn NTM (tính đến tháng 6/2021). Tất cả các xã đã hoàn thành cả 2 mục tiêu xã VH-NTM và xã NTM đều có điểm chung là đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng dần theo từng năm. Ở đó, các công trình phục vụ dân sinh: Đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện, nước sạch,... đều được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. VH - xã hội, cảnh quan môi trường đều có sự chuyển biến rõ nét. Hệ thống thiết chế VH, thể thao được kiện toàn, từng bước phát huy công dụng, góp phần xây dựng nếp sống VH trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tình trạng vi phạm pháp luật giảm, tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Hoàn thành các tiêu chí về xã VH-NTM và xã NTM hướng tới NTM nâng cao nghĩa là các địa phương đã và đang hoàn thành tốt mục tiêu chăm lo đời sống cho người dân về cả vật chất lẫn tinh thần, hướng tới cuộc sống ngày tốt đẹp hơn cho người dân./.

Thúy Phương

Chia sẻ bài viết