Tiếng Việt | English

Việt Nam điều hành khóa họp thường niên lần thứ 58 Đại Hội đồng WIPO

Khóa họp thường niên lần thứ 58 Đại Hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc tại Geneva với sự điều hành của Đại sứ Dương Chí Dũng.