Tiếng Việt | English

Bà von der Leyen trở thành nữ Chủ tịch EC đầu tiên trong lịch sử

Phát biểu trước EP sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà von der Leyen đã cảm ơn tất cả các nghị sỵ đã quyết định bỏ phiếu cho bà hôm nay và nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước là rất khó khăn.