Tiếng Việt | English

Chính thức bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử

Các hình ảnh đăng tải trên truyền hình cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cùng ngồi vào bàn để chính thức bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử.