Tiếng Việt | English

Campuchia: Ông Kem Sokha sẽ không tham gia phong trào đối lập mới

Luật sư của cựu thủ lĩnh đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Kem Sokha cho biết ông Kem đã từ chối tham gia vào một phong trào mới.