Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 11:00

Cần có quyết tâm cao

Đến nay, Luật bảo hiểm y tế (BHYT) đã thực sự đi vào cuộc sống và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định tính đúng đắn, tính phù hợp trong lựa chọn chính sách tài chính y tế thông qua BHYT - một trong những chính sách an sinh xã hội, rất nhân đạo, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta.

Việc thực hiện BHYT toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, rất tiến bộ và rất nhân đạo để cộng đồng cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là công tác thực hiện bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội. Do vậy, để thu hút mọi người dân tham gia BHYT, ngành Y tế cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác tổ chức khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bằng BHYT; cải thiện về quy trình, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ nhằm tăng niềm tin và mức độ hài lòng của người tham gia BHYT. Cùng với đó là tăng cường thực hiện xã hội hóa y tế, đa dạng các loại hình khám, chữa bệnh, mở rộng, nâng cao chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, nhất là việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT tại tuyến xã, huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở; tiến tới người tham gia BHYT được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao nhất.

Thực hiện BHYT toàn dân là góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, phát triển bền vững, và hơn nữa là góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, không chỉ có ngành Y tế vào cuộc mà cần phải có quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cùng vào cuộc trong thực hiện Luật BHYT để tiến tới đạt độ bao phủ toàn dân cùng tự nguyện tham gia BHYT./.

Mỹ Hạnh

Chia sẻ bài viết